Aktuelt og Arkiv:

Som komponist har Beppe heilt frå starten markert seg med ei høgst individuell og karakteristisk stemme, som på mange måtar går på tvers av dei vanlege trendar og -ismer i samtidskunsten elles. Han framstår i dag som sjølve arketypen på det klassiske multibegava musisk...

Charlotte Fongen har solistutdanninga si frå Norges Musikkhøyskole, der ho tok si diplom-songutdanning i 1992. Tidlegare studerte ho på Østlandets Musikkonservatorium og ved Barratt Dues Musikkinstitutt. Charlotte sine songlærarar har m.a. vore Marit Isene og Anne Nybo...

"Enestående", "sedvanlig malmklar" og "en av hans fineste prestasjoner noensinne" er berre noko av det meldarane har skrive om Magne Fremmerlid dei siste par åra.

Sidan 1997 har han fore fast tilknytt solistensemblet ved Nasjonaloperaen. På det mangfaldige repertoaret h...

Trondheimsolistene er eit av Noregs mest kjende kvalitetsensemble. Orkesteret blei etablert i 1988, og er eit kammerorkester med stor programbredde og musikalsk vidsyn. Trondheimsolistene er eit profesjonelt ensemble anerkjend verda over. Dei har turnert i store delar...

Ole Edvard Antonsen vert rekna for å vere blant verdas leiande trompetistar. Han har spelt på ei rekkje internasjonale scener, mellom andre Carnegie Hall i New York, Musikverein i Wien, Suntory Hall i Tokyo, operahuset i Sidney og Barbican Hall i London – her med fleir...

Magasinet Gramophone skriver om Marianne Beate Kielland: «The mezzo- soprano is quite outstanding: strong, firm, sensitive in modulations, imaginative in her treatment of words, with a voice pure in quality, wide in range and unfalteringly true in intonation

Marianne...

Ferdafolk har med historier og fantasi funne sin heilt særeigne måte å framføre lokal tradisjonsmusikk på. Med humor, fanteri og kreativitet bles dei livgjevande kraft inn i gamle og gløymde tonar. Med totalt ulik bak- grunn vert musikken deira eit møte mellom det vare...

Foto: Arnold Hoddevik

Dei siste åra har Magne Fremmerlid hatt stor suksess med sine operaroller ved fleire store operahus i Europa. Men likevel vel han å bruke mykje tid under Fjord Cadenza. Saman med Kaunas City Symphony Orchestra under leiing av Rune Bergmann og kona,...

Ein dynamisk og fleksibel dirigent med eit omfangsrikt utval innan klassisk, romantisk, opera og samtidsmusikk. Same kva slags musikalsk stilart som vert framført, er orkestera si tyding alltid energisk og engasjerande under leiing av Rune Bergmann.

Han har no heile ver...

Fjord Cadenza ønskjer å takke våre støttespelarar som har gjort det mogleg å gjennomføre årets festival. Vi ønskjer også å takke dei medvirkande artistane og det sommerlige publikumet, og håper at de vil sette pris på årets festival.

Please reload