Invitasjon til DNB Nasjonal Solistkonkurranse

DNB Nasjonal solistkonkurranse, som avholdes under Fjord Cadenza-festivalen, har fått nasjonal og internasjonal annerkjennelse for at unge talent får muligheten til å vise seg frem og få tilbakemeldinger fra høyst kvalifiserte dommere. Her får man muligheten til å vinne store pengepremier som kan være viktig for videre musikalsk utvikling. I tillegg får man mulighet til å være solist sammen med stort symfoniorkester på neste års festival. Også i år inviterer vi unge talent fra hele landet innen klassisk musikk og musikal repertoaret. Finale på Gomerhuset lørdag 18. aug. 19.00.

1. Deltagelse:

Konkurransen er åpen for unge solister innenfor det klassiske- og musikalrepertoaret. Deltakerne må spille akustiske instrumenter eller være vokalsolister. Øvre aldersgrense er 19 år.

2. Repertoar:

Kandidatene melder seg på med ett musikkstykke av inntil 8 minutters varighet. Stykket kan være for sang, soloinstrument eller for solo med akustisk akkompagnement.

3. Påmelding:

Påmelding kan gjøres her. Fjord Cadenza forbeholder seg retten til å foreta en utvelgelse av inntil 10 kandidater til finalen. Søkere må derfor publisere et videoopptak på Youtube med lyd og bildekvalitet av type Smartphone. Det er ikke nødvendig med profesjonell kvalitet på opptaket. Link til opptaket angis i påmeldingsskjema eller sendes via e-post til solist@fjordcadenza.com.

 

Påmeldingsfrist: 1. juli 2018

Det blir utsendt bekreftelse på mottatt påmelding og de 10 solistene som blir valgt til å delta i finalen vil få beskjed om dette innen 10. juli. Hvis du ikke skulle motta bekreftelse på din påmelding eller om du har andre spørsmål er det bare å sende en e-post til følgende adresse: solist@fjordcadenza.com

4. Vurdering:

En jury bestående av høyt kvalifiserte musikere velger ut tre prisvinnere. Konserten og finalen i konkurransen vil være åpen for publikum og arrangeres lørdag 18. august kl. 19.00 i Gomerhuset i Skodje kommune.

5. Premier:

Følgende priser deles ut: 

- 1. pris: kr 40.000,- + solistoppdrag med Fjord Cadenza orkesteret ved festivalen 2019. 

- 2. pris: kr 20.000,-

- 3. pris: kr 10.000,-

Øvrige deltagere mottar diplom. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

6. Reise og opphold:

Deltakerne må selv dekke sine reiseutgifter, men vi oppfordrer alle kulturskoler til å gi egne elever reisetilskudd.

7. Akkompagnatør:

Fjord Cadenza stiller med gratis akkompagnatør, men det er også anledning til å bruke egen akkompagnatør dersom det skulle være ønskelig.

8. Deltakeravgift:

Deltakeravgiften er kr. 300,- og betales ved oppmøte, lørdag 18. august.

9. Øvrige forhold:

Fjord Cadenza forbeholder seg retten til å kunne avlyse konkurransen dersom dette av ulike årsaker skulle vise seg å være nødvendig.