Øystein Salhus

Øystein Salhus er utdanna fiolinist ved Bergen Musikkonservatorium, og som frilansmusikar spelar han i mange samanhengar. Han er tilsett ved Høgskulen i Volda der han underviser i musikk. Tidlegare har han arbeidd mange år som musikkterapeut i Helse Midt-Norge. Øystein Salhus er ein av initiativtakarane til festivalen ÅRAM PLUSS.

Øystein_Salhus.jpg