Intro

Charlotte Fongen.png
akku_5_ruth_wilhelmine.jpg

Målsetjinga med satsinga Fjord Cadenza INTRO er å introdusere klassisk musikk og tradisjonsmusikk til barn og unge. Dette gjer vi gjennom å tilby arrangement med låg terskel (gjerne gratis) gjennom året, der vi samarbeider med kulturinstitusjonar og nokre av dei beste kunstnarane frå regionen.

Førestillinga som vert arrangert i samband med årets Fjord Cadenza kallar vi «Inne i Mozarts hovud», og denne finn stad på Jentekolonien, laurdag 17. august kl. 13.00. Charlotte Fongen, Ruth Wilhelmine Meyer (vocal sound artist) og Bjørnar Myhr (piano) inviterer til denne spennande framsyninga for heile familien (med påfølgande gratis servering av laurdagsgraut).

Charlotte Fongen har solistutdanninga si frå Norges Musikkhøyskole, der ho tok si diplom- songutdanning i 1992. Tidlegare studerte ho på Østlandets Musikkonservatorium og ved Barratt Dues Musikkinstitutt. Charlotte sine songlærarar har m.a. vore Marit Isene og Anne Nyborg. Charlotte starta i NRK sitt Pikekor som 5 åring og song der i 16 år under leiing av Marie Foss. Ho var med i mange TV-framsyningar, konkurransar og turnear i Europa og USA.

Charlotte debuterte som songar med Rikskonsertane si debutstøtte i 1992 og same hausten debuterte ho som solist på Den Norske Opera. Ho har gjort ei rekke roller på Den Norske Opera, operaen i Kristiansund og operaer i Danmark. Charlotte er mykje brukt som Oriatorie-songar, og har sunge med dei fleste orkester i Noreg. I 2008 dirigerte ho “Fengselskoret” for TV Norge, og ho har vore dirigent for ei rekkje kor dei siste 20 åra. Ho er engasjert som pedagog i Dissimilis, og har skrive “Jenny - en annerledes opera”, som vart sett opp på operaen i Bjørvika hausten 2008 med tv- seriekulturpris som følge.

Ruth Wilhelmine Meyer er ein heilt særeigen songar som er inspirert av etniske vokalklangar, klassisk vokaltradisjon, norske folkemusikk og utvida stemmeuttrykk frå avantgardetradisjonen.

 

Ho har utvikla eit klangleg vokalt uttrykk med eit stemmeomfang på meir enn 6 oktavar. Dette uttrykket gjer ho etterspurt til både konsertar, sceneproduksjonar, filmmusikk, lydinstallasjonar og innspelingar over heile verda.

Hennar siste CD, Vox humana, hadde basis i sakral musikk frå ulike kulturar og er eit duo samarbeid med komponist og organist Nils Henrik Asheim. Denne kom ut hausten 2018, samtidig med at Asheim vann Nordisk Råds musikkpris.

Med sitt multiekspressive vokale uttrykk skaper ho klangverdenar frå det realistiske til det urealistiske, det forventa og det uventa og let klangen sjølv bli forteljaren.

 

Ho samarbeida mykje med instrumentalistar og songarar frå ulike sjangrar og kulturar. Wilhelmine.no

Her frå Jazzahead i Bremen april 2018 saman med World Orchestra: https://www.youtube.com/watch?v=BnbVEX6WztE&list=PLzNz4- _PRKM3AA0pQ50BAr_qwk8wuTA30

 

Bjørnar Myhr er ein etterspurt musikar med eit fantastisk gehør. Den allsidige pianisten frå Langevåg har si utdanning frå konservatoriet i Trondheim. Med ei lyrisk uttrykksform og sin utprega sans for klangar og harmoniar, meistrar han dei aller fleste stilartar. I tillegg har han erfaring både som solist og akkompagnatør i ulike samanhengar. Bjørnar har i mange år vore mykje nytta gjennom Møremusikar-ordninga.