VELKOMMEN TIL FJORD CADENZA

 

Verdas vakraste klassiske musikkfestival

Hallgeir Øvrebust, styreleiar

e-post: hallgeir@fjordcadenza.com

telefon: +47 9157 3363

 

Hallgeir har mange års erfaring frå leiarstillingar i næringslivet og brei røynsle frå styrearbeid i norske og utenlandske selskap. I tillegg har han vore engasjert i musikk- og kulturlivet på Sunnmøre i ei årrekkje.

 

Rune Bergmann, kunstnerisk leiar 

e-post: rune@fjordcadenza.com

web: www.conducting.no

telefon: +47 918 48 028

Kunstnerisk leiar Rune Bergmann frå Sykkylven har skapt seg eit namn både her i landet og utanlands som ein energisk dirigent og ein fantastisk inspirator. Han jobbar for tida med store delar av verda som nedslagsfelt via det leiande amerikansk baserte booking selskapet IMG Artists. Vidare er han gjesteprofessor ved Universitetet i Oslo og har motteke fleire utmerkingar for arbeidet sitt. Bergmann ønskjer å gje unge talent høve til å få arbeide med etablerte musikarar, dyrke fram musikkinteresse og sikre rekruttering frå distrikta til norsk- og internasjonalt musikkliv.  

 

Øystein Molvær, administrativ leiar

e-post: oystein@fjordcadenza.com

telefon: +47 414 23 942

 

Administrasjonsleiar Øystein Molvær har vore ein sentral bidragsytar nesten heilt sidan Fjord Cadenza vart etablert. Han har bl.a. arbeidserfaring frå ulik offentleg administrasjon, og har elles delteke i kulturarbeid innan alt frå idrett, som i band, korps- og korverksemd sidan tidleg på -70-talet.

 

FJORD CADENZA

C/O ØYSTEIN MOLVÆR

VESTLIVEGEN 11

6260  SKODJE

 

ORGANISASJONSNUMMER: 996 932 060  

 

E-POST: post@fjordcadenza.com

BILLETTELEFON: 466 51 225