PERSONVERNERKLÆRING 

Kven får tilgang til informasjonen?

Informasjonen din delast ikkje med andre tredjepartar enn Mailchimp (verktyet vi brukar for å sende ut e-post) og Questalyze (påmelding til solistkonkurransen). Du aksepterar ved påmelding på vår e-postliste og solistkonkurranse også desse tredjepartane sine personvernerklæringar. All informasjon behandlast konfidensielt. Fjord Cadenzas styre og nettansvarleg behandlar informasjonen. Vi nyttar oss av eBillett til sal av billettar. Ved å kjøpe billettar, godtek du også eBillett si personvernerklæring.

Under festivalen opnar vi for at media kan dokumentere konsertar. Fjord Cadenza deler ikkje personleg informasjon med desse. Ved kontakt med media på våre konsertar, står du sjølv til ansvar for kva informasjon du veljer å dele.

Informasjonen du oppgir i forbindelse med påmelding til solistkonkurransen delast ikkje vidare med DNB.

Formålet

Formålet med informasjonen er å få oversikt over påmelde til solistkonkurransen og til å sende ut informasjon/reklame om festivalen. Du kan melde deg av dette nyhetsbrevet ved å trykke på tilhøyrande link i botnen av våre e-postar.

 

Denne informasjonen samlar vi om deg:

Vi hentar ikkje opplysningar om deg frå andre kjelder enn påmeldingsskjemaet til solistkonkurransen. Du har til ei kvar tid, i henhold til Noregs lover, rett til å innhente kva opplysningar vi har om deg, og endre eller slette desse.

Følgande personopplysningar er obligatorisk å fylle ut ved påmelding til solistkonkurranse:

Fullt namn, alder, adresse, telefonnummer, fullt namn på ein av dine foresatte, og telefonnummer til foresatte.

Sikring av opplysningar

Informasjonen behandlast utelukkande internt av Fjord Cadenza sitt styre, nettansvarleg, og dei nemnde tredjepartar. Informasjonen vil ikkej vere tilgjengeleg for offentligheita. Vi deler ikkje informasjonen med tredjepartar utan å gi beskjed om dette på førehand, herunder ved å oppdatere vår personvernerklæring.

Kontaktinformasjon / endring og sletting av informasjon

Vi sletter all informasjon vi har om deg etter ønskje, sett at du ikkje er elev ved Orkesterskolen når ønsket ytrast. Betalingsopplysningar må lagrast i fem år etter norsk bokføringslov. Du kan kontakte oss på epost: post@fjordcadenza.com.